Vaše první řidičské krůčky absolvujete v řidičském trenažéru nejmodernější konstrukce na bázi virtuální reality. Je vybaven širokoúhlou projekcí i zobrazením situace za vozidlem ve zpětných zrcátkách.

Již v prvních lekcích zvládnete bez problémů a bez stresu základy ovládání vozidla a některé dovednosti tak, jako byste již jezdili v provozu.

Při lekcích v trenažéru sice budete zdánlivě ochuzeni o autentické smyslové vjemy z reálné jízdy, avšak podstatné je, že si v co největší intenzitě osvojíte základní úkony potřebné k ovládání vozidla tak, abyste je již při první reálné jízdě bez problémů zvládali. Nespornou výhodou virtuálního provozu je to, že žák není omezován jinými vozidly, hustotou provozu, délkou ulic apod.

Trenažér rovněž umožňuje intenzivní nácvik některých specifických dovedností, které se v provozu cvičí obtížně, například:

  • rozjezd do kopce
  • jízda v jízdních pruzích se sledováním provozu v zrcátkách
  • nácvik změny jízdních pruhů
  • předjíždění ve vysoké rychlosti na dálnici a další

Při výcviku na trenažéru se učitel vždy věnuje pouze jednomu žákovi! Kvalitu přípravy nepodřizujeme produktivitě!


Detail našeho trenažéru
Detail našeho trenažéru
Nácvik rozjíždění a zastavování
Jízda po autocvičišti se zastavením ve vymezeném prostoru
Průjezd zúženým profilem
Nácvik rozjezdu do kopce
Jízda s dodržením maximální povolené rychlosti
Jízda s objížděním překážek
Jízda mimo obec podle dopravních značek
Jízda po silnici o více jízdních pruzích
Jízda v obci - nácvik průjezdu křižovatkou