Pokud Vám byl uložen trest zákazu řízení (tj. zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel) a kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok musíte za účelem vrácení řidičského oprávnění kromě zdravotní a psychické způsobilosti prokázat také odbornou způsobilost:

Co je třeba přinést do autoškoly?

 • výpis z karty řidiče z Městského úřadu nebo Magistrátu. POZOR - ne výpis z bodového hodnocení z České pošty!
 • v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení s vyznačenou právní mocí (pokud to ještě není vyznačeno v EKŘ)
 • přihlášku do autoškoly
 • posudek o zdravotní způsobilosti (viz výše)

Kdy můžete přezkoušení absolvovat?

Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až poté, kdy Vám skončil zákaz činnosti. V případě, kdy Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut, můžete začít až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci. Jinak byste se mohli dopustit protiprávního jednání!

Jaký je rozsah přezkoušení?

Je to podobné jako závěrečná zkouška v autoškole:

 • test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a první pomoci
 • ovládání a údržba vozidla (pouze u skupin C, CE, D, DE)
 • praktická jízda (na vozidle každé skupiny o kterou žádáte)

Podrobnosti Vám sdělíme při Vaší návštěvě v autoškole.

Musíte absolvovat cvičné jízdy?

Zákon to nepředepisuje, postačuje tedy samotné přezkoušení. Vzhledem k náročnosti přezkoušení doporučujeme u každé skupiny alespoň jednu cvičnou jízdu tak, abyste byli dostatečně připraveni na nástrahy zkoušky. Každý řidič má nějaké zlozvyky, které je třeba pro účely zkoušky odstranit.

Kolikrát můžete přezkoušení opakovat?

Pokud jste v některé části zkoušky neprospěli, opakujete pouze tuto část zkoušky. Zkoušku můžete opakovat pouze dvakát. Pokud ani na druhé opakování neprospějete, musíte absolvovat novou výuku nebo výcvik i tohoto předmětu.

Opakovanou zkoušku smíte absolvovat nejdříve za 5 pracovních dní ode dne konání neúspěšné zkoušky. Všechny zkoušky je třeba složit do 12 měsíců ode dne zahájení první zkoušky, v opačném případě musíte před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu.

Jaké doklady musíte předložit s žádostí o vrácení řidičského oprávnění na registru řidičů (Magistrát nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností)?

 • doklad o odborné způsobilosti - přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole
 • doklad o zdravotní způsobilosti
 • dopravně psychologické vyšetření (vyšetření u dopravního psychologa pro naše klienty zprostředkujeme)
 • rozhodnutí o prominutí zbytku trestu, pokud bylo vydáno

Ceník

 

Přezkoušení pro vrácení řidičského průkazu

MOTOCYKLY
pro všechny skupiny průběh stejný jako doplňková zkouška. Cena od
Skupina B, BE
základní skupina - 2 výcvikové jízdy + přezkoušení
C nebo CE
2 výcvikové jízdy + zkouška
D nebo DE
2 výcvikové jízdy + zkouška

Ceník platí od 15. 4. 2024. Všechny ceny zahrnují kompletní výuku a výcvik v zákonném rozsahu a DPH ve výši 21 %.

Do ceníku výuky a výcviku k získání řidičského průkazu jsou zahrnuty náklady na učitele a vozidlo u zkoušky. Nejsou zahrnuty správní poplatky Magistrátu hl. m. Prahy. Všechny vyučovací hodiny výuky i výcviku mají zákonem stanovenou délku 45 minut.

U vstupního profesního školení není zahrnut správní poplatek Magistrátu hl. m. Prahy.

Platba je možná hotově, převodem, na fakturu a kartou.