Vstupní školení je předpokladem pro získání tzv. profesní způsobilosti. Školení má rozsah 140 nebo 280 hodin v závislosti na věku řidiče a skupině řidičského oprávnění a kombinuje teoretickou výuku i praktický výcvik. Vše je zakončeno zkouškou, po jejímž úspěšném absolvování si řidič může do svého řidičského průkazu nechat zapsat profesní způsobilost.

Školení se provádí zvlášť pro osobní dopravu a pro nákladní dopravu. Zvláštní kategorií školení s výrazně menším rozsahem je školení pro držitele průkazu profesní způsobilosti řidiče na osobní dopravu, který se chce školit pro dopravu nákladní a naopak.

Řidiči, kteří získali řidičská oprávnění D, DE, D1, D1E po 10.9.2008 a skupiny C, CE, C1, C1E po 10.9.2009 získají nové profesní průkaz pouze po absolvování vstupního školení a zkoušky.

Rozsah školení

Hodinová náročnost školení se liší s ohledem na skupiny řidičského oprávnění a věk řidiče - buď jde o 140 nebo 280 hodin.

Skupiny řidičského oprávnění

Věk
18 21 24
C, CE 280 140 140
D, DE - 280 140 *)
C1, C1E 140 140 140
D1, D1E - 140 140

*) s výjimkou řidičů motorového vozidla linkové osobní dopravy, pokud trasa linky nepřesahuje 50 km. Ti mohou řídit vozidla skupin D a DE již od 21 let.

Řidiči, kteří už absolvovali vstupní školení pro skupiny řidičských oprávnění C1, C1+E, C a C+E a kteří chtějí řídit vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny a D1, D1+E, D a D+E, a naopak, se podrobí pouze té části výuky, která je specifická pro novou skupinu. To znamená 35 hodin výuky a 10 hodin výcviku.
 

Nejbližší termíny školeníOn-line přihlašování ke školení řidičů zajišťuje MOJE AUTOŠKOLA - software pro školicí střediska.

Ceník

Vstupní profesní školení

45 h (D,DE z C,CE nebo C,CE z D,DE)
1 účastník
15 000 Kč
140 h (C,CE nebo D,DE)
1 účastník
27 000 Kč

Ceník platí od 15. 4. 2024. Všechny ceny zahrnují kompletní výuku a výcvik v zákonném rozsahu a DPH ve výši 21 %.

Do ceníku výuky a výcviku k získání řidičského průkazu jsou zahrnuty náklady na učitele a vozidlo u zkoušky. Nejsou zahrnuty správní poplatky Magistrátu hl. m. Prahy. Všechny vyučovací hodiny výuky i výcviku mají zákonem stanovenou délku 45 minut.

U vstupního profesního školení není zahrnut správní poplatek Magistrátu hl. m. Prahy.

Platba je možná hotově, převodem, na fakturu a kartou.