Profesní školení je školení povinné ze zákona pro řidiče nákladních automobilů a autobusů, kteří tato vozidla řídí jako součást své profese. Profesní školení je také podmínkou pro získání či obnovení tzv. profesní způsobilosti.

Koho se profesní školení týká

Povinnost školení se týká občanů České republiky a občanů členských států Evropské unie kteří mají na území ČR trvalý nebo přechodný pobyt (min. 185 dnů v roce). Vztahuje se také na občany státu mimo EU, kteří pracují pro zaměstnavatele v ČR nebo na území ČR podnikají. Tito občané musí být zároveň držiteli řidičského oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo C1, C1+E, D1 a D1+E nebo rovnocenného řidičského oprávnění.

Existují výjimky, kdy se profesní školení na řidiče nevztahuje - např. u vozidel hasičských sborů, vozidel používaných pro vlastní potřebu apod. Kompletní seznam výjimek naleznete na stránkách Ministerstva dopravy.

Druhy profesního školení

Vstupní školení

Vstupní školení je nutné k získání tzv. profesní způsobilosti. Probíhá formou teoretické výuky i praktického výcviku a má celkový rozsah 140 nebo 280 hodin (dle věku a skupiny řidičského oprávnění). Školení je zakončeno zkouškou - po úspěšném absolvování si řidič může do řidičského průkazu nechat zapsat profesní způsobilost.


Pravidelné školení

Pravidelné školení slouží k prohloubení znalostí získaných při vstupním školení a je nutnou podmínkou pro zachování profesní způsobilosti řidiče. Podle podmínek zákona musí první běh školení následovat nejpozději do roka od zapsání profesní způsobilosti do řidičského průkazu. Rozsah školení je vždy 7 hodin ročně po dobu 5 let - tj. celkem 35 hodin - a probíhá formou teoretické výuky.

*) pro stálé klienty a pro hromadné objednávky min. 10 účastníků nabízíme zvýhodněnou cenu 1074,- Kč bez DPH


Obnovovací školení

Řidiči, kterým bylo uděleno řidičské oprávnění skupin C,CE,C1 nebo C1E před 10.9.2009 nebo skupin D,DE,D1,D1E před 10.9.2008 mohou za účelem získání či obnovení profesní způsobilosti absolvovat zkrácenou formu profesního školení o rozsahu pouze 35 hodin.


Jak se přihlásíte

Jednotlivci

Na profesní školení se lze přihlásit třemi způsoby:

  1. pomocí online přihlášky níže - stačí výše vybrat termín školení s volnou kapacitou a vyplnit online formulář
  2. prostřednictvím papírové přihlášky - formuláře si můžete stáhnout zde: vstupní školení i pravidelné nebo obnovovací školení nebo si je můžete vyzvednout v autoškole. Přihlášku je po vyplnění nutno naskenovat a zaslat na email info@ridicak.cz
  3. firmy mohou využít hromadného přihlášení odesláním seznamu řidičů v Excelovém souboru na e-mailovou adresu školicího střediska (viz níže, sekce přihlášení pro firmy).

Pro přihlášení dále potřebujete řidičský průkaz (nebo doklad o účasti na výuce a výcviku k získání řidičského oprávnění). 

Přihlaste se prosím nejpozději týden před zahájením kurzu - 5 pracovních dní před školením totiž musíme oznámit jmenný seznam účastníků školení Magistrátu hl. m. Prahy. Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nám zavolat na 737 28 29 29. Jen výjimečně a je-li v kurzu místo, je možné se přihlásit jeden pracovní den před školením.

Řidič bude zařazen na konkrétní termín školení po předání řádně vyplněné přihlášky, v případě vstupního školení po zaplacení zálohy. Pokud na konkrétní termín bude přihlášeno méně než 8 řidičů, vyhrazujeme si právo na zrušení termínu a přesunu řidičů na nový termín. Případné zrušení termínu oznámíme dostatečně předem.

Firmy

Pro firmy, které na školení chtějí přihlásit vyšší množství účastníků, doporučujeme telefonickou domluvu - zavolejte nám na 737 28 29 29.

Termín je třeba domluvit dostatečně v předstihu s ohledem na nezbytnost oznámit jmenný seznam účastníků školení 5 pracovních dní předem na Magistrát hl. m. Prahy a s ohledem na naši kapacitu.

Pro jednotlivé zaměstnance je možné využít on-line přihlášení, volné termíny naleznete výše či na jednotlivých stránkách vstupního, pravidelného či obnovovacího školení.

Při přihlašování většího počtu řidičů je vhodné jejich seznam poslat ve formátu Excel na email info@ridicak.cz. Použijte prosím vzorový soubor (ke stažení zde). Neměňte prosím počet a pořadí sloupců.

Nejbližší termíny školeníOn-line přihlašování ke školení řidičů zajišťuje MOJE AUTOŠKOLA - software pro školicí střediska.

Ceník

Profesní školení

Pravidelné 7 h profesní školení

Standard
1 účastník
1 800 Kč
Zvýhodněné (stálí klienti a hromadné objednávky min. 10 účastníků)
1 účastník
1 500 Kč

Vstupní profesní školení

45 h (D,DE z C,CE nebo C,CE z D,DE)
1 účastník
15 000 Kč
140 h (C,CE nebo D,DE)
1 účastník
27 000 Kč

Obnovovací profesní školení 35 h

35 h pravidelné „obnovovací“ školení
1 účastník
9 000 Kč

Ceník platí od 15. 4. 2024. Všechny ceny zahrnují kompletní výuku a výcvik v zákonném rozsahu a DPH ve výši 21 %.

Do ceníku výuky a výcviku k získání řidičského průkazu jsou zahrnuty náklady na učitele a vozidlo u zkoušky. Nejsou zahrnuty správní poplatky Magistrátu hl. m. Prahy. Všechny vyučovací hodiny výuky i výcviku mají zákonem stanovenou délku 45 minut.

U vstupního profesního školení není zahrnut správní poplatek Magistrátu hl. m. Prahy.

Platba je možná hotově, převodem, na fakturu a kartou.