Výcvik probíhá podle „autoškolského zákona“ (zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel). Zahrnuje teoretickou výuku i praktický výcvik a kompletně Vás tak připraví nejen na zkoušky, ale i na reálný provoz.

Teoretická výuka

Teoretická výuka probíhá buď formou kurzu s pravidelnou docházkou na přednášky nebo formou tzv. dálkového studia podle individuálního studijního plánu, kdy se žák připravuje formou samostudia a absolvuje povinné konzultace s učitelem.

Předměty teoretické výuky

 • předpisy o provozu vozidel
 • ovládání a údržba vozidla
 • teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • zdravotnická příprava

Praktický výcvik

Nejrozsáhlejší součástí výcviku je praxe - tedy samotné jízdy a další související témata. Jeho délka závisí na zákonem stanoveném minimu hodin, intenzitě výcviku i Vašim preferencím.

Předměty praktického výcviku

 • řízení vozidla
 • praktická údržba vozidla
 • zdravotnická příprava

Délka kurzu

Délka kurzu závisí na řadě faktorů, především na počtu hodin příslušného druhu výcviku. 
Obvyklá délka kurzů pro skupinu C se pohybuje od 1 do 2 měsíců. Není vyloučeno zajistit na přání žáka kurz intenzivní formou, kdy lze dobu výcviku výrazně zkrátit.

Ukončení kurzu

Váš výcvik ukončíme za následujících podmínek, daných zákonem:

 • máte potřebné znalosti a dovednosti požadované pro závěrečnou zkoušku
 • absolvovali jste minimální počet hodin v rozsahu dle učební osnovy pro příslušnou skupinu

Absolvovat méně hodin než stanoví zákon tedy nelze. Naopak pro získání potřebných dovedností je možný vyšší počet hodin, který je třeba individuálně dohodnout s autoškolou.

Etapy praktického výcviku

Výcvik je rozdělen do 3 etap:

1. Etapa

 • provedení kontroly vozidla před jízdou
 • základní úkony řidiče před zahájením jízdy
 • nácvik a zvládnutí základních řidičských dovedností nutných pro ovládání vozidla

2. Etapa

 • procvičování získaných základních řidičských dovedností v městském a mimoměstském provozu s nízkou hustotou provozu vozidel
 • důraz na dodržování předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zásad bezpečné jízdy
 • jízda vyšší rychlostí
 • nácvik a zvládnutí dalších řidičských dovedností v různých situacích v provozu
 • ovládání výstroje a výbavy vozidla, například stěrače a ostřikovače skel, odmlžování, klimatizace nebo osvětlení vozidla, pro jeho bezpečný provoz
 • jízda za snížené viditelnosti

3. Etapa

 • dosažení plné samostatnosti při řízení vozidla v hustém městském a mimoměstském provozu
 • jízda na různých kategoriích pozemních komunikací
 • řízení vozidla za ztížených podmínek
 • řešení složitých dopravních podmínek a dopravních situací
 • jízda za snížené viditelnosti

PŘIHLÁSIT SE


 

Nákladní automobily

Nákladní automobil

C z B
rozšíření ze skupiny B individuální
C z B + profesní
výcvik včetně školení na profesní osvědčení - 140 h
47 000 Kč
C+D z B
sdružený výcvik nákladní automobil a autobus
68 000 Kč

Jednotlivé dokupované jízdy

C
1 200 Kč

Přívěsy a návěsy

C+E z C

Přívěsy jednotlivé dokupované jízdy

C+E
Jednotlivé dokupované jízdy
1 200 Kč

Ceník platí od 15. 4. 2024. Všechny ceny zahrnují kompletní výuku a výcvik v zákonném rozsahu a DPH ve výši 21 %.

Do ceníku výuky a výcviku k získání řidičského průkazu jsou zahrnuty náklady na učitele a vozidlo u zkoušky. Nejsou zahrnuty správní poplatky Magistrátu hl. m. Prahy. Všechny vyučovací hodiny výuky i výcviku mají zákonem stanovenou délku 45 minut.

U vstupního profesního školení není zahrnut správní poplatek Magistrátu hl. m. Prahy.

Platba je možná hotově, převodem, na fakturu a kartou.